Search
Generic filters

Zucchi Bassetti

Via Y. A. Gagarin

61122 - Pesaro

Tel:

 • Lunedì: 8:30AM-9PM
 • Martedì: 8:30AM-9PM
 • Mercoledì: 8:30AM-9PM
 • Giovedì: 8:30AM-9PM
 • Venerdì: 8:30AM-9PM
 • Sabato: 8:30AM-9PM
 • Domenica: 9AM-9PM

Poltronesofà

SS16 Adriatica, 108

61121 - Pesaro

Tel:

 • Lunedì: 9:30AM-1PM, 3:30-8PM
 • Martedì: 9:30AM-1PM, 3:30-8PM
 • Mercoledì: 9:30AM-1PM, 3:30-8PM
 • Giovedì: 9:30AM-1PM, 3:30-8PM
 • Venerdì: 9:30AM-1PM, 3:30-8PM
 • Sabato: 9:30AM-8PM
 • Domenica: 10AM-8PM

CONAD CITY

Via Fedele Salvatori, 13

61122 - Pesaro

Tel:

 • Lunedì: 7AM-8PM
 • Martedì: 7AM-8PM
 • Mercoledì: 7AM-8PM
 • Giovedì: 7AM-8PM
 • Venerdì: 7AM-8PM
 • Sabato: 7AM-8PM
 • Domenica: 8:30AM-1PM

SPAZIO CONAD

Via Y. A. Gagarin, Snc

61122 - Pesaro

Tel:

 • Lunedì: 8:30AM-9PM
 • Martedì: 9AM-9PM
 • Mercoledì: 8:30AM-9PM
 • Giovedì: 8:30AM-9PM
 • Venerdì: 8:30AM-9PM
 • Sabato: 8:30AM-9PM
 • Domenica: 9AM-9PM

CONAD CITY

Via Salvemini, 6

61029 - Urbino

Tel:

 • Lunedì: 7:30AM-8PM
 • Martedì: 7:30AM-8PM
 • Mercoledì: 7:30AM-8PM
 • Giovedì: 7:30AM-8PM
 • Venerdì: 7:30AM-8PM
 • Sabato: 7:30AM-8PM
 • Domenica: 8AM-1PM

CONAD SUPERSTORE

Via Sasso, 123

61029 - Urbino

Tel:

 • Lunedì: 7:30AM-8:30PM
 • Martedì: 7:30AM-8:30PM
 • Mercoledì: 7:30AM-8:30PM
 • Giovedì: 7:30AM-8:30PM
 • Venerdì: 7:30AM-8:30PM
 • Sabato: 7:30AM-8:30PM
 • Domenica: 8AM-1PM, 4-8PM

CONAD CITY

Via Luca della Robbia, 10

61121 - Pesaro

Tel:

 • Lunedì: 8AM-8PM
 • Martedì: 8AM-8PM
 • Mercoledì: 8AM-8PM
 • Giovedì: 8AM-8PM
 • Venerdì: 8AM-8PM
 • Sabato: 8AM-8PM
 • Domenica: 8AM-1PM

CONAD SUPERSTORE

Via del Novecento, 86

61122 - Pesaro

Tel:

 • Lunedì: 7:30AM-8:30PM
 • Martedì: 7:30AM-8:30PM
 • Mercoledì: 7:30AM-8:30PM
 • Giovedì: 7:30AM-8:30PM
 • Venerdì: 7:30AM-8:30PM
 • Sabato: 7:30AM-8:30PM
 • Domenica: 8AM-8PM